ifa logo
www.iaf-ifa.org
English | French | Spanish | German | Italian | Belarusian | Czech | Russian | Esperanto | Serbo-Croat
 
Co je Internacionála anarchistických federací?

Internacionála anarchistických federací (International of Anarchist Federations, používají se zkratky IAF nebo IFA) byla založena na mezinárodní anarchistické konferenci v italském meste Carrara roku 1968 anarchistickými federacemi pusobícími ve Francii, Itálii a ve Španelsku a dále bulharskou federací pusobící ve francouzském exilu. Aby celila internacionalizaci státu a moci kapitalismu, který stále rozširuje svuj vliv na globální úrovni, se IAF snaží vytváret a neustále posilovat aktivní mezinárodní anarchistické struktury.

Federace sdružené v IAF se domnívají, že taková organizace je nezbytná ke koordinaci jejich mezinárodní práce a k úcinné spolupráci na prosazení spolecných cílu.

Ke zlepšení kvality vzájemné diskuse a spolupráce IAF rovnež udržuje úzké kontakty s ostatními anarchistickými organizacemi jako napríklad s Mezinárodní asociací pracujících (používají se zkratky MAP nebo IWA, jedná se o mezinárodní sdružení anarchosyndikalistických organizací).

Fungování IAF je založeno na federalismu, volné dohode a vzájemné pomoci. Ke zlepšení koordinace a komunikace uvnitr IAF a zároven proto, abychom mohli poskytnout kontaktní adresu pro verejnost i pro jiné anarchistické skupiny a organizace, jsme založili Mezinárodní sekretariát. Tento sekretariát se nepravidelne presouvá mezi jednotlivými federacemi sdruženými v IAF. Vetšina federací pravidelne vydává casopisy.