ifa logo
www.iaf-ifa.org
English | French | Spanish | German | Italian | Belarusian | Czech | Russian | Esperanto | Serbo-Croat
 
O INTERNACIONALI ANARHISTICKIH FEDERACIJA

Internacionala Anarhistickih Federacija (IAF ili IFA) osnovana je tijekom anarhisticke konferencije u Carrari 1968 ujedinjenjem triju tada postojecih evropskih federacija u Francuskoj, Italiji i Spanjolskoj kao i Bugarske dederacije u egzilu u Francuskoj. S namjerom da se suprotstavi internacionalizaciji drzavnih i kapitalistickih sila koje ubrzano produbljuju svoj utjecaj na globalnoj razini, IFA je sebi od tada postavila kao cilj unapredjenje aktivnih anarhistickih organizacija.

Federacije udruzene u IAF vjeruju da je takva organizacija potrebna radi kooperdinacije njihovog internacionalnog rada i efektne suradnje na zajednickim ciljevima.

Da bi dalje unaprijedila kvalitetu razmjene i suradnje, IAF takodjer odrzava bliski kontakt s ostalim anarhistickim organizacijama poput MUR-a (International Workers Association/Medjunarodno Udruzenje Radnika, anarho-sindikalistickom internacionalom).

Principi rada unutar IAF su federalizam, slobodni dogovor i uzajamna pomoc. Radi unapredjenja koordinacije i komunikacije unutar IAF, kao i radi pruzanja otvorene kontakt adrese za javnost i ostrale anarhisticke grupe i organizacije, osnovan je Internacionalni Sekretarijat. Sekretarijat se neregularno rotira izmedju federacijama IAF. Vecina federacija producira regularne publikacije.